Մաթեմատիկ. Տնային Առաջադրանք 12.12.22

Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

59⋅(−25)

(−59)⋅(−25)

(−25)⋅59

Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի:

−(−27)=27

Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են իրար հավասար:

39⋅60

(−60)⋅(−39)

−39⋅60

Արտագրիր հետևյալ արտահայտությունը առանց փակագծերի:

Պատուհանում առանց բաց թողնված տեղերի գրիր թվերը և «», «+» կամ «−» նշանները:

Բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր  «» նշանը:

(−15)⋅(−49)+(−79)=-15x(-49)x(-79)=-58065

Ձևափոխիր 91⋅(−10)⋅(−42) արտահայտությունը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

42⋅91⋅10

(−91)⋅(−10)⋅(−42)

10⋅91⋅(−42)

(−42)⋅91⋅(−10)

8−8⋅23 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 8−8⋅23=64⋅(1−23)

1. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` 5−5⋅18 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 5−5⋅18=25⋅(1−18)

Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ ձևափոխիր արտահայտությունը:

Մեծությունները գրիր առանց բաց տեղերի, բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր «» նշանը:

−43⋅2=86

11−583 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 11−583=-6413⋅(1−53)

Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` հաշվիր այս արտահայտության արժեքը՝ 7⋅(−3)+(−3)⋅8

Պատասխան՝ 7x-3=21+8x-3=45

Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

−5+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)=30

Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

2⋅(−21)

(−21)⋅(−2)

21⋅(−2)

(−2)⋅21

Պարզիր, թե որո՞նք են հավասար −91⋅y⋅x արտահայտությանը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

−91⋅x⋅y

−x⋅91⋅y

91⋅y⋅(−x)

−91⋅(−x)⋅y

(−91)⋅(−y)⋅(−x)

y⋅x⋅(−91)

−y⋅x⋅(−91)

29−1450 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 29−1450=1200

⋅(1−29)

Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը՝ հաշվիր:

5⋅5−11⋅5+14⋅5−20⋅5−5=1995

Լուծիր (y−2)⋅(y−2)−17⋅(y−2)=0 հավասարումը:

Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:

Պատասխան՝ y1=y2=17

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s