Պատմություն. Միջագետքի առաջին պետությունը

Հարցեր

• Որտե՞ղ է գտնվում Միջագետքը։ Ինչու՞ է այն կոչվում այդպես։ Միջագետքը, ինչպես նաև Հայաստանը, Հնդկաստանը և Եգիպտոսը աշխարհի քաղաքակրթական կենտրոններից է:

• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրե՛ք Սարգոն արքայի գործունեությունը։

Սարգոն արքան նվաճեց Շումերի քաղաքները, և հիմնադրեց Աքքադ պետությունը:

Սարգոնը մի քանի խոշոր արշավանքներ կազմակերպեց դեպի Ասորիք և փոքր Ասիա:

•Ե՞րբ և որտե՞ղ էր ստեղծվել Բաբելոնի թագավորությունը։ Ու՞մ օրոք այն հզորացավ։

Ք.ա II հազարամյակի սկզբին ստեղծվեց Բաբելոնի թագավորությունը: Այն հզորացավ Համմուրապի որոք:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s