Մայրենի. Տնային առաջադրանք 17.10.22

Ձևաբանություն

Խոսքի մասեր

Հայերենում կա տասը խոսքի մաս՝ գոյական,ածական,թվական,դերանուն,բայ,մակբայ,կապ, շաղկապ,ձայնարկություն և վերաբերական(եղանակավորող բառեր)։

Գոյականը ցույց է տալիս առարկա։

Առարկա ասելով հասկանում ենք՝

1 իր, oրինակ՝  պահարան

2. կենդանի, oրինակ՝ շուն

3.երևույթ, օրինակ՝ անձրև

4.անձինք, oրինակ՝ մարդ

Ընթերցանություն,Վիլյամ Սարոյան ,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:

Խաթալու, չախմախավոր:

2.Պատմվածքից դուրս գրիր այն տողերը, որոնք շատ հավանեցիր:

Իմ սիրած հատվածը սա է. «Թվանքի միջին արին կա, բալա ջան»:

3.Ի՞նչ սովորեցիր պատմվածքից:

Սովորեցի այն, որ երազը կարող է իրականանալ:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s