Մաթեմատիկա. Տնային առաջադրանք. Մաշտաբներ 2

217․ Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։ Լուծում

5 x 8 = 40

40 : 4 = 10

Պատ.՝ 10 սմ

219․ Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

1)80:100×130=104

Պատասխան՝104 մանրակ։

221․ Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

1)480։100×35=168

2) 168:100×25=42

Պատասխան՝ 42 աղջիկ։

224․ Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը։ ա) x : 25 = 2 : 5

25 x 2:5=10

10 : 25 = 2 : 5

դ)65/y=13/9

65 x 9=585

585:13=45

225․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s