Մայրենի. Տնային առաջադրանք 14.10.22

Ծանոթություն․ Ազնավուրը Ազնավուրի մասին

«Երբեք չեմ սիրել պարտվել: Երբեք չեմ կարողացել հաշտվել պարտության հետ: Պարտություններով ու դժվարություններով լի իմ կարիերայի առաջին տարիներին ուղեկցող ողջ դառնությունը եւ ծաղր ու ծանակը ընտանիքիս էր բաժին հասնում․․․ Ամեն անգամ, երբ տուն էի վերադառնում, ականջներս դեռ լի հանդիսատեսի աղմուկ-աղաղակով, սուլոցներով ու վիրավորանքներով, ծնողներս իմ կողքին էին, պատրաստ լսելու ու մխիթարելու: Կորած է այն մարդը, որ հենարան չունի: Իմ հենարանը իմ ընտանիքն էր՝ մայրս, հայրս, քույրս… Ապրելու համար մի ելք կա միայն: Քեզ զիջում են միայն այն դեպքում, երբ քո կարիքնեն զգում: Իսկ եթե չէ՝ բարի ճանապարհ: Նշանակում է՝ նախ պետք է օգտակար դարձնես քեզ, ապա՝ անհրաժեշտ:»

1 <<Իմ Ազնավուրը>> վերնագրով գրել պատմություն

2.Կազմել հոմանիշային եռյակներ

գովել -գովագրել-փառաբանել

քաջալերել -ոգևորել-խանդավառել

աղերսել -խնդրել-աղաչել

հանդիմանել-նախատել-սաստել

երկյուղել-սարսափել-վախենալ

2.Տրված բազմիմաստ բառերից յուրաքանչյուրով կազմե՛լ

երկուական նախադասություն՝ բառերը գործածելով տարբեր իմաստներով։

Քար, երկաթե,հաց, ծով, ալեկոծվել

Ես ծովում գտել եմ բազմաթիվ գեղեցիկ քարեր:

Ծովում քար լռություն է:

Բրոնձի դարում արտադրվել են երկաթե գործիքներ:

Հջողության հասնելու համար պետք է ունենալ երկաքե նեռվեր:

Հացը թխում են թոնրատաննը:

Գյուգացիները օրվա հացը վաստակում են դաշտում ծանր աշխատանքով:

Ծովի մեղմ ալիքների վրայով ճխրում էին ճերմակ ճահեր:

Կենաց: Մաղդում եմ բոլորին ծով ուրախություն և ծեր:

Նավաստիները հազիվ փրկվեցին ալեկոծված ծովում:

Պատերազմի ընդացքում մարդկանց հոգին ալեկոծված էր:

3 Փորձենք գրել   գրաբարյան ուղղագրությամբ.

թիթեռն,

բերք,

միթե-միթէ

սեգ-սէգ

բարեպատեհ-բարէպատէհ

Հռիփսիմե-Հռիփսիմէ

բանակամեջ-բամակամէջ

բերդակալ-բէրդակալ

գես-գէս

գելարան-գելարան

հրեաբար-րէաբար

գետնաբեկ-գետնաբեկ

ի դեպ-ի դէպ

դեմք-դէմք

եղկելի-եղկելի

սերովբե-սերովբէ

երբեմն-երբեմն

երես-երես

երե-երէ

զգենուլ-զգենուլ

զետեղել-զետեղել

ընդդեմ-ընդդեմ

եթե-եթէ

հանդերձ-հանդերձ

հանդեպ-հանդէպ

հեղգ-հեղգ

մարգարեական-մարգաէական

ձեռնածու-ձեռնածու

ձմերայինձմեռային

կարեվեր- կարէվէր

կեղեքել-կեղեքել

ճեմարան-ճեմարան

մեծամեծ-մեծամեծ

շեն-շէն

գրեի-գրեի

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s