Մայրենի. Տնային առաջադրանք 10.10.22

1 Այժմ փորձենք հետևյալ բանաստեղծության մեջ գտնել գրքային բառերը․

Ոսկեհանդերձ եկար և միգասքող,

Տխուրաչյա աշուն, սիրած աշուն.

Տերևներիդ դանդաղ թափվող ոսկով,

Մետաքսներով քնքշաշրշյուն: Վ․Տերյան

Ոսկեհանդերձ, միգասքող, տխուրաչյա, քնքշաշրշյուն:

Ու քայլեցի խայտալով ու շաղ տալով մայթերին

Մանուշակներ ու վարդեր ու շուշաններ ձյունաթույր ։ Հովհ․ Շիրազ

Խայտալ, ձյունաթույր:

2. Տրված բառերի միացումով փորձենք կազմել նոր բառեր․․․

Հուր+ կարմիր, արև+ վառ, թիվ+ նշան, կոճղ +արմատ, լեռ +աշխարհ, արքա +տոհմ, գագաթ +կետ, բույս+ ծածկ, խոտ +ծածկ:

Կարմրահուր, արևավառ, թվանշան, կոճղարմատ, լեռնաշխարհ, արքայատոհմ, գագաթնակետ, բուսածածկ, խոտածածկ:

 

Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ Ի, Ե կամ Յ:

Մատյան, քվեարկել, հեքիաթ, ատյան, լռելյայն, միլիոն, միմիայն, կղզյակ, միմիանց, ակադեմիա, հրեա, կրիա, պատյան, օվկիանոս, իշայծյամ, մարմարիոն, քամելեոն, խավիյար, դղյակ, քվեաթերթիկ, բամիա, եղյամ, դաստիարակ, աղավնյակ, մանյակ, փասյան, ռադիո, մումիա, խարտյաշ, յասաման, ծիածան, թեյարան, քվեատուփ, ամբիոն, բրաբիոն, ծովեզրյա, պատանյակ, հրեական, էքսկուրսիա, գոյամիջոց, զորակայան, յաթաղան, կա…այատուն, շղթայաձև, ոսպնյակ, շուրջերկրյա, ժանյակազարդե, որդյակ, այծյամ, բարյացակամ, օրիորդ, միլիարդ:

Նշված բառերից առանձնացնել գրքային բառերը

Ես, արևահամ , հարսնատես, դյուրին, ջհահարս, թեպետև, կոտորակ,դահլիճ, աստղածաղիկ, բաժակաթերթ,հրաշագեղ, մրրիկ, եղանակ, գեղեցիկ։

Արևահամ, հարսնատես, դյուրին,, աստղածաղիկ, բաժակաթերթ, հրաշագեղ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը;

ՌՐ ուղղագրություն

Դրացի, ձեռք, ձերբակալել, ձերբազատվել, փռփռալ , փրփրել, մրսել, թրթռալ, թռվռալ, կարճել, կառչել, մրմռալ (վերքը), եղեռն, թռչել, թրջել, կառք, կարգ, սարսուռ, մարմար, կրճտացնել, կռճիկ, խառնուրդ, սպառվել, պատսպարվել, խարկել, պարկ, խրճիթ, խրթին, զառիվեր, խոշոր, խոժոռ, ապառաժ, հերարձակ, հեռարձակել:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s