Մայրենի. Տնային առաջադրանք 07.09.22

1.<<Իմ անվան պատմությունը>> գրել փոքրիկ տեղեկություն:

Իմ անվան պատմությունը

2 .Լրացնել բաց թողնված տառերը` գրելով օ կամ ո, և բացատրել այդ բառերի իմաստները.

 Որդան- Միայն Հայաստանում հանդիպող փոքրիկ միջատ, որին ճզմելուց հետո ստացվում է կարմրաներկ:

ոսկեզօծել- ոսկով պատել

որսորդ- կենդանիներ որսացող

որթ- խաղողի վազ

հայորդի- հայ զավակ

ոսկեօղ-ոսկյա օղակ ունեցող

օձագալար- օձի պես գալարվող, պտտվող

նրբաոճ- նուրբ և գեղեցիկ ոճ ունեցող

ամենաորակյալ- որակով ամենաբարձրը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s