Իմ անվան պատմությունը…

Արփի անվան բացատրությունը

 

Արփի անունը առաջացել է հայերեն արփի՝ արև բառից: 

Արփի անունը նորաստեղծ հնչեղ անուն է, Արփինե անվան փաղաքշական ձևերից է, որը այժմ հանդիպում ենք որպես առանձին անուն։ 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s