Մաթեմատիկա. Տնային առաջադրանք 20.09.22

Խառը թվերից ո՞րն է մեծ`

6 20/50, թե՞ 4 26/80

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

• 4 26/ 80

• 6 20/50

Համեմատիր կոտորակները:

5/27< 27/ 5

Համեմատիր 7 4/29 և 7 4/13 խառը թվերը:

Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը:

7 4/29>7 4/13

< և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն:

2 5/6∗3 2/7

3 2/7

214/7 անկանոն կոտորակը համեմատիր 30 բնական թվի հետ:

214/7-ը մեծ է 30-ից:

Ընտրիր խառը թվերից ամենամեծը:

3 1/160

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s