Մաթեմատիկա. Տնային առաջադրանք 19.09.22

Ներկայացրու 2 թիվը 5 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

Պատ ՝ 5/10

Անջատիր անկանոն կոտորակի ամբողջ մասը՝

276/11=25/1/11

Ընտրիր բոլոր կանոնավոր կոտորակները:

8/104

3/13

16/24

11/88

Քանորդը գրիր խառը թվի տեսքով՝

379:21=18/1/21

k-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 35/43−k կոտորակը կանոնավոր է:

1

2

3

4

5

6

7

Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթ տասներեքերորդ:

5/7/13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s