Առաջին ուսումնական շռջան. Իմ ուսումնական պլան

Իմ ընտրությունը. Կարուձև

Իմ մարմնամարզության ընտրությունը. Վոլեբոլ

Երկարորյա չէմ մնում

Երթուղուց օգտվում եմ միա կողմանի

Լրացուցիչ պարապունքներ. Ֆլեյտա, սոլֆոջո, անսամբլ և բոլոր առարկաների պարապունք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s