Դասարանում 22․11․2021

Առ․ 73

1․ Մատի վրա խաղացնել-շփոթեցնել, մոլորեցնել

2․ Սիրտը դող ընկնել-վախենալ,

3․ Մազեր բիզ-բիզ կանգնել-զարմանալ

4․Մի մատ երեխեա-շատ փոքր երեխա

5․ Ձեռ ու ոտից ընկած-հոգնած, թույլ, տկար

Առ․ 75

1․ Սիրտ տալ-մխիթարել

2․ Հոգին Առնել-մահանալ

3․ Գլուխ կորցնել-շփոթվել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s