Մայրենի 11․11․2021

  • Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
  • Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները: Բոսոր- մուգ կարմիր Պարիկ-փերի Դալկահար-գունատ Խորհել- մտածել Ստրուկ-ծառա
  • «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:Խոսքը ազատության մասին է, Առանց ազատոջթյունկյանքը գին չունի։
  • Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են): Պարիկ, աղբյուրի ոգի, նազելի ոգի, լուսեղեն ոգի։
  •  Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ): Ազատություն։
  • Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալկահար-դալկ+ա+հար-ածանցավոր

թանկագին-թանկ+ա+գին-բարդ բա

անպատճառ-ան+պատճառ-ածանցավոր

խնդագին-խնդ+ա+գին-բարդ բառ

լուսեղեն-լուս+եղեն-ածանցավոր

նազելի-նազ+ելի-ածանցավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s