2021-2022 ուստարվա մեկնարկը

Անուն Ազգանուն, դասարան- Արփի Խալաթյան 5-1 դր
Ընտրությամբ խումբ-
Թատրոն
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-
Չենք օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/-
Միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքն
-Ֆլեյտա, Սոլֆեջո, Մաթեմատիկա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s