Առաջին և եկրոոդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը- Ողղանկյուն

Երկարություն-15սմ

Լայնություն-10սմ

Պարագիծ-50սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով-500մմ

Մակերես-150սմ

Աշխատանքի տևողությունը 2 ր

Պատկերի անվանումը-Եռանկյուն

Կողմեր-երեք կողմ

Պարագիծ-27սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով-270մմ

Աշխատանքի տևողությունը 30 վ

Պատկերի անվանումը- Քառակուսի

Երկարություն-13սմ

Լայնություն-13սմ

Պարագիծ52սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով-520սմ

Մակերես-169սմ

Աշխատանքի տևողությունը 1 ր 42 վ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s