Մաթեմատիկա 15․02․2021, Զույգ և կենտ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։ Կենտ գույն, Զույք գույն

 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի տարբերությունը։ 2-ով և 4-ով

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը Կենտ- կենտ

Երկու զույգ թվերի գումարը զույք

Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը կենտ 40+7=47

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։ 7-1=6

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը Զույգ

Երկու կենտ թվերի գումարը 9+7=16

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը  կենտ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s