Մայրենի 09․02․2021

  • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը նորի՛ց կարդա, դերերով պատմե՛լ սովորիր: Սովորել եմ
  • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ  և 5 ածանցավոր բառեր, դուրս գրածդ բառերը բաղադրիչների բաժանիր:

Պարզ

Աղքատ

Քուրք

Բաղարջ

Պանիր

Թակարդ

Ածանցավոր

Չտես- չ + տես

Թագավորական- թագ+ավոր+ական

Անպատվություն- ան+ պատիվ+ ություն

Անհամար- ան+համար

Չտեսած- չ+տես+ած

Բարդ

Ջաղացպան- ջաղաց+պան

Կիսավեր- կես+ավեր

Խնամախոս-խնամի+ա+խոս

Տունուտեղ- տուն+ու+տեղ

Խոտհարք-խոտ+հարք        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s