Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Արփի Խալաթյան 4-1 դր
Ընտրությամբ խումբ- Քանդակի խումբ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- Չէ չէմ օկտվում։
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- Միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/- Ֆլեյտա, Սոլֆեջո և Մաթեմատիկա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s