Մայրենի 12․14․2020

Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության(պարզ, բարդ, ածանցավոր):

Օրինակ՝

գետակ— գետ(արմատ)+ ակ(ածանց), ածանցավոր

ջրաղաց— ջուր(արմատ)+աղաց(արմատ), բարդ

արևային—արև(արմատ)+ային (ածանց), ածանցավոր

վերջալույս—վերջ(արմատ)+ ա (հոդակապ)+ լույս (արմատ), բարդ

առավոտ—առ(ածանց)+ավոտ(արմատ), ածանցավոր

  ծաղիկ—ծաղիկ(արմատ), պարզ

ծաղկանոց—ծաղիկ(արմատ)+անոց(ածանցավոր), ածանցավոր

թփուտ—թփուտ(արմատ), պարզ

տերևաթափ—տերև(արմատ)+ա(հոդակապ)+թափել(արմատ), բարդ

ոսկեզօծ—ոնկե(արմատ)+զօտ(ածանցավոր), ածանցավոր

ոսկյա—ոսկի(արմատ)+յա(ածանցավոր),ածանցավոր

արծաթ—արծաթ(արմատ),պարզ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s