Երջանիկ խրճիթը: Ավ. Իսահակյան

  • Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Երջանիկ խրճիթը» պատմվածքը:
  • Պատմվածքում կանաչով նշված բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Զմրուխտյա-զմրուխտի նման կանաչ

Ջրաղաց-հացահատիկ աղալու ջրային աղաց՝ աղորիք

 Չիբուխ-ծխամորճ

Մացառ-փշոտ թփաբույս

Քարավան-միատեսակ բաների երկարորեն ձգվող շարք

Հովասուն-հով տեղերում սնված՝ մեծացած՝ ապրած

Բուխարիկ-վառարանի ծխնելույզ պատի միջով և երդիկում

Երերուն-տարուբերվող

Թևին է տալիս-

  • Պատմվածքում  կապույտով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մանուկ-երեխա

Սոսափում-խշխալ

Շավիղ-ճանապարհ

Եզերք-ծայր

Ուղևոր-ճամբորդ

Շնորհալի-տաղանդավոր

Շքեղ-պերճ

Նազելի-գեղեցիկ

Աննկատ-անտես

Անհայտացավ-կորավ

Խրճիթ-տնակ

Ալևոր-ծաերունի

Առավոտ-լուսաբաց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s