Մաթեմատիկա 11․10․2020

1․Ին՞չ է նշանակում «երկրաչափություն» բառը։ Երկիր և չափ

2․Ին՞չ է կետը։ Պատկերացնումեն կլոր կետ, որի մեջ անվերջ մասնիկներ են։

3․ Ին՞չ տառերով ենք նշանակում կետերը։ Լատիներեն։

4․ Ին՞չ է հատվածը։ Հատվածը այն է, որ ունի վերջ և սկիզբ

5․ Ին՞չ է ճառագայթը։ Ճառագայթը այն է, որը ունի սլիզբ բայց չունի վերջ։

6․ Ին՞չ է ուղիղը։ ՈՒղին այն է, որ չունի ոչ սլիզբ ոչ վերջ։

7․ Որո՞նք են ուղիղի, հատվածի և ճառագայթի տարբերություները։ Ուղիղը չունի սկիզբ և չունի վերջ, ճառագայթը ունի սկիզբ և չունի վերջ իսկ հատավ ունի համ սկիզբ համ վերջ։

8․ Ին՞չ է նշանակում հատվածի երկարություն։ Մի ծայրից մյուս ծայր երկարությունը։

9․ Ինչպե՞ս ենք չափում հատվածի երկարությունը։ Քանոնով, մետրներով և այլն․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s