Մայրենի

1.Կարդա՛ Ստեփան Զորյանի Փիլոսը եքիաթը:

https://magnifiermskh.wordpress.com/2019/09/21/%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6-%D5%A6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%AB%D5%AC%D5%B8%D5%BD%D5%A8/

2.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը, արտահայտությունները. գյուղացու մեկը, գլխով անցածը, պարի տաք ժամանակը, «հայ-հույ» անել, շունչը իրեն քաշել,  վազելը մեկ անել, հանդ, հանդիմանել, գավազան:

Մի գյուղացի, մթքով անցած, պարի արիվի տակ, ծաղրել, շունչ քաշել, փախչել, դաշտ, պախարակել, ձեռնափայտ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s