Մաթեմատիկայի առաջադրանք տարբերակ 1

2․ Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 5 թվանշանը։ 500-ով
6.պատասխան 28։2=14 14*4=52  
14*4=56
8․ 86մ ժապավենը բաժանե՛ք երկու այնպիսի մասերի, որ մեկը մյուսից 16մ-ով երկար լինի։ Լուծում։1եղանակ
86+16=102 102:2=51 51-16=35Պատասխան՝ 35 և 51 2 եղանակ

86-16=70 70:2=35 35+16=51Պատասխան՝ 35 և 51 


1․պատասխան 775․74
2․պատասխան 250․0-ով
3․լուծում 3*2=6 10+6=16
4.պատասխան 500․7
5․լուծում 5*60=300 300+42=342
6.պատասխան 28։2=14 14*4=52
7.պատասխան 1,5,10,16,23
8.լուծում 86։2=43 43+16=59 պատասխան 43,59
9․լուծում 2*60=120 120+45=165 պատասխան 165ր, 165կմ
                                                                          Ապակիներ——————————————————————————————————————————————————–
Սենյակ 1
լայն-110
երկ-166 
լուծում 110*2=220 166*2=332 332+220=552
պարագիծ 552
——————————————————————————————————————————————————–
Սենյակ 2
լայն-104
երկ-162
լուծում 104*2=108 162*2=324 108+324=532
պարագիծ 532 
——————————————————————————————————————————————————–
Սենյակ 3
լայն-113
երկ-166
լւծում 113*2=226 166*2=332 226+332=558
պարագիծ 558

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s