Մաթեմատիկա 07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654․187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485․950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինն հարյուր հիսուն

475․100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

  • Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 = 9000+400+70+5

34567 = 30000+4000+500+60+7

236149 = 200000+30000+6000+100+40+9

  • Հաշվի՛ր  արտահայտության արժեքը։

30 x 10 = 300

70 x 4 = 280

50 x 90 = 4․500

20 x 600 = 12.000

6000 x 30 = 180.000

500 :100 = 5

9000 : 10 = 900

350 : 7 = 50

6300 : 900 = 7

56000 :  80 = 700

  • Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

Լուծում 200:2=100

450-100=350

450-350=100

Պատ՝ ռ․100, մ․350, ք․100

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում 100+100+350=550

Պատ՝ 550 դրամ

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում 100×10=1000

100×10=1000

350×10=3500

1000+1000+3500=5500

Պատ՝ 5500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s