Մթեմատիկա 29․04․2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 – վացունչորս հազար ինն

300474 – երեք հարյուր հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս       

  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 = 95413

235 x 3 – 4200 : 60 = 775

8100: 90 + (35×6): 7=120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 = 450

  • Ամսի քանի՞սն էր.
Այսօր ամսի քանի՞սն է։29
Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։5
Քանի՞  ուրբաթ օր ունի ապրիլը։5
Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։29
Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։27
Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։8
Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։9
  • Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։
առարկա1 հատի արժեքը2 հատի արժեքը5 հատի արժեքը10 հատի արժեքը  30 հատի արժեքը90 հատի արժեքը
Մկրատ30060015003000900027000
Կրտիչ90180 45090027008100
Քանոն1503008501500 450014500
Ամրակ102050100300900
Մատիտ8016040080024007200
Կոճգամ20401002006001800
առարկավճարեցԳնեց  հատ
Մկրատ9000 դրամ30
կտրիչ1800 դրամ20
Քանոն1500 դրամ10
Ամրակ400 դրամ40
Մատիտ32000 դրամ4000
Կոճգամ800 դրամ40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s