Մաթեմատիկա 21.04.2020

1. Պատմի՛ր 25500 թվի մասին:

• Թիվը գրի՛ր տառերով: Քսանհինգ հազար հինգ հարյուր
• 25500-ն ունի 0 տասնյակ և 0միավոր
• Հարևան թվերն են՝ 25501, 25499
• Հաջորդող թիվն է՝ 25501
• Նախորդող թիվն է՝ 25499
• Մեծացրո՛ւ 524789-ով: 550289
• Մեծացրո՛ւ 201970-ով: 227470
• Մեծացրո՛ւ 909784-ով: 935284
• Մեծացրո՛ւ 101472-ով: 126972
• Մեծացրո՛ւ 800064-ով:8025564
• Մեծացրո՛ւ 300747-ով: 326247
• Փոքրացրո՛ւ 3036-ով: 22464
• Փոքրացրո՛ւ 20101 – ով: 5399
• Փոքրացրո՛ւ 20002-ով: 5498
• Փոքրացրո՛ւ 19471-ով: 6029
• Փոքրացրո՛ւ 3048-ով: 22452
• Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ։ 255000, 2550000
• Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ 2550, 255
• Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը 25500, 25500, 26000
• Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։ 20055
• Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։ 55200
2. Հաշվի՛ր ըստ օրինակի:
123×5=100×5+20×5+3×5=500+100+15=615
163×3= 489
642×4= 2568
518×2=1036
254×6= 1524
615×7= 4305

3. Լուծի՛ր խնդիրները։
Ա․6 մատիտի համար էվան վճարեց 480 դրամ, որից հետո մեկ մատիտի գինը 20 դրամով էժանացավ։ Որքա՞ն արժեցավ մեկ մատիտը։
Լուծում 480:6=80
80-20=60
Պատ․՝ 60 դրամ
Բ․7 կոնֆետի համար Վիլյամը վճարեց 560 դրամ, որից հետո մեկ կոնֆետի արժեքը 10 դրամով թանկացավ։ Որքա՞ն արժեցավ մեկ կոնֆետը։
Լուծում 560։7=80
80+10=90
Պատ․՝ 90 դրամ
Գ․ 9 վարդի համար Դավիթը վճարեց 4500 դրամ, որից հետո մեկ վարդի արժեքը 30 դրամով էժանացավ։ Այժմ որքա՞ն գումար պետք է վճարել այդ նույն վարդից 10 հատ գնելու համար։
Լուծում 4500:9=500
500×10=5000
5000-30=4700
Պատ․՝ 700 դրամ
Դ․ 6 փուչիկի համար Ալեքը վճարեց 420 դրամ, որից հետո մեկ փուչիկի արժեքը 5 դրամով թանկացավ։ Այժմ որքա՞ն գումար պետք է վճարել այդ նույն փուչիկից 8 հատ գնելու համար։
Լուծում 420։6=70
70×8=560
560+5=565

Պատ․՝ 565 դրամ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s