Մաթեմատիկա 16.04.2020

 

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վացունինն

368.208 – երեք հարյուր վացունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – ինն հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 –  ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 – յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք  հարյուր տասնյոթ

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

45×2=90

20×5=100

17×3=51

18×3=54

15×4=60

24×4=96

32×3=96

15×5=75

27×3=81

  1. Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:

 

Այսօր ամսի  քանի՞սն   է 16-ն է
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 17-ը
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 15-ը
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 28-ը
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: 9-ը

 

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ Հինգշաբթի է
Յոթ օր առաջ Հինգշաբթի էր
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
 1 շաբաթ հետո Հինգշաբթի կլինի

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s