Մաթեմատիկա 15.04.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346,438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ 328,077
 • Հիսունհինգ հազար ութ 550,8
 • Հազար չորս հարյուր մեկ 140,1
 • Հարյուր քսան հազար հինգ 120,005
 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ 499,105
 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը 320,010
 • Հիսուն հազար վաթսունութ 50068
 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու 150042

 1. Հաշվի՛ր գումարը։

15479 + 497802 = 503,281

 

154978 + 95412 =250,490

 

 

450897 + 548977 = 999,874

 

247009 + 489726 = 736,735

 

540078 + 45970 =  586,048

 

 

 

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Խանութը ստացավ երկու  արկղ բաժակ։ Առաջին արկղում կար 28 բաժակ, երկրորդ արկղում՝  2 անգամ ավելի։ Դրանից վաճառվեց 35 բաժակ։ Քանի՞ բաժակ մնաց խանութում։

Լուծում 28x2=56 

28+56=84

 84-35=49

                                                                         Պատ՝ 49 բաժակ

 

Բ․ Սրճարանը ստացավ երեք տուփ թխվածքաբլիթ։ Առաջին տուփում կար 60 թխվածքաբլիթ, երկրորդ տուփում՝ 2 անգամ քիչ, քան առաջին տուփում։ Երրորդ տուփում կար այնքան թխվածքաբլիթ, որքան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին։ Դրանից վաճառվեց 100 թխվածքաբլիթը։ Քանի՞ թխվածքաբլիթ մնաց։

Լուծում 60x2=120

60+120=180

180-100=80

Պատ՝ 80 թղվացքաբլիթ

Գ․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 50 կգ կաղամբ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած կաղամբից 70 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն կաղամբ ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում 50×3=150

150-70=40

 

Պատ՝ 40 կգ կաղամբ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s