Մաթեմատիկա 02․04․2020

  1. Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր և ամենամեծ թվերը։
Թիվը Ամենափոքր թիվը Ամենամեծ թիվը
25481 12458 85421
164892 124689 986412
200147 100247 74100
624100 100246 642100
395341 133459 954331
340007 300047 743000

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 = 7663

235 x 3 – 4200 : 60 = 635

8100: 90 + (35×6): 7= 120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 = 350

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Մարկը գնել է 5 փքաբլիթ, իսկ Տիգրանը՝ 7։ Տիգրանը վճարել է 180 դրամ ավելի, քան Մարկը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած փքաբլիթների համար։

Լուծում  7-5=2 180:2=90

90×5=450 

450+180= 630

Պատասխան՝ 630, 450

Բ․ Լիլին գնել է 4 տուփ հյութ, իսկ Նիկան՝ 7 տուփ։ Նիկան վճարել է 300 դրամ ավելի, քան Լիլին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած հյութի  համար։

Լուծում 7-4=3 300:3=100 

100×4=400

 100×7=700

Պատասխան՝ 700, 400

 

Գ․ Գարիկը մայրիկի համար գնեց 7 նարգիզ և 9 կակաչ՝ վճարելով ընդամենը  4100 դրամ։ Ինչքա՞ն է մեկ կակաչի արժեքը, եթե 1 նարգիզը արժե 200 դրամ:

                                    Լուծում 7×200=1400

 4100-1400=2700

2700:9=300

Պատասխան՝ 300 դրամ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s