Մաթեմատիկա 18.03.2020

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 – չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 – տասնչորս հազար ինն հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսունհինգ

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 =  1200

20 x 70 =  1400

300 x 8 = 2400

6 x 700 = 4200

2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 = 0

3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 =  10100

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։ (Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)

Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:

Լուծում՝ 4×1000+3×200+5×20=4700

Պատասխան՝ 4700 դրամ

Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:

Լուծում՝ 5000+2×500+4×50=6200

Պատասխան՝ 6200 դրամ

 

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և 5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝ 1 հատ 2000 դրամանոց և  2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞ն կլինի:

Լուծում՝ 2×1000+5×200+2000+2×500=6000

Պատասխան՝ 6000 դրամ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s