Մաթեմատիկա 12.03.2020

  1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ քառանիշ թիվը։

4235- 5432

6097-  9760

7129- 9721

 

  1. Հաշվի՛ր:

4589 – 3589 = 1000

4 5 8 9
3 5 8 9
1 0 0 0

 

3986 – 2985 = 1001

3 9 8 6
2 9 8 5
1 0 0 1

 

2340 + 7652 = 9992

2 3 4 0
+
7 6 5 2
9 9 9 2

 

2308 + 3097=5405

2 3 0 8
+
3 0 9 7
5 4 0 5

3480 + 1214 = 4694

7651 – 3240 = 4411

9853 – 3512 = 6341

  1. Կազմի՛ր արտահայտություններ և գտի՛ր՝
  • 250 և 130 թվերի գումարի և 280-ի տարբերությունը: 250+130-280=100
  • 60 և 10 թվերի քանորդի և 9-ի արտադրյալը: 60:10×9=54
  • 50 և 2 թվերի արտադրյալի և 95 թվերի տարբերությունը: 50×2-95=5
  • 42 և 3 թվերի արտադրյալի և 102-ի տարբերությունը: 42×3-102=24
  • 120 և 60 թվերի քանորդի և 39-ի գումարը: 120:60+39=41
  • 100 և 2 թվերի քանորդի և 2-ի արտադրյալը: 100:2×2=100

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Քառակուսու կողմի երկարությունը 64 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում՝ 64×4=256

Պատ. ՝ 56

Բ. Ուղղանկյան երկարությունը 52 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 48 սմ: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում՝ 52×2+48×2=200
Պատ.՝
200սմ

Գ. Հողամասի երկարությունը 250 մ է, իսկ լայնությունը՝ 400 մ: Քանի՞ մետր ցանկապատ է անհրաժեշտ հողամասը ցանկապատելու համար:

Լուծում՝ 250×2+400×2=1300


Պատ.՝
1300մ

Դ. Եռանկյան մի կողմը 5 սմ է, մյուս կողմը՝ 15 սմ, իսկ երրորդ կողմը՝ երկրորդից 5 սմ-ով կարճ է: Հաշվի՛ր նրա պարագիծը:

Լուծում՝  15-5=10 5+10+15=30


Պատ.՝
30 սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s