Իմ երազանքների տունը

Ես կուզենայի, որ իմ տունը ծաղկե լիներ: Աթոռները ծաղկած ծառեր, հեռուստացույցը՝  արևածաղիկներից, մահճակալը նոր ծլած խոտից, բազմոցը՝ մանուշակից, սեղանը՝ վարդից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s